Ved:
 Per From Og Kenneth Foli Jørgensen
 Maglemosen 26
 4960 Holeby
 Telefon:
  54 60 99 95
  54 78 93 14
 Mobil:
  28 56 82 64
Copyright © Datasystem 2002